MEMBERS

MembersAssociate Members

Brunei

National Anthem

BRUNEI AMATEUR SOFTBALL AND BASEBALL ASSOCIATION

No. 111 Jalan Tutong, Bandar Seri Begawan BA2111

+673 871 3535

+673 223 4489

bruneisoftball.blogspot.com

Governance

HJ MOHD JAAFAR BIN HJ. ABDUL AZIZ

President

WAN MOHD TAMBRIN SHAH

Secretary General

YANG DIMULIAKAN ORANG KAYA LELA PAHLAWAN

Vice President

PG JAMBOL BIN PG HJ SULAIMAN

Vice President

MAJ WAN MOHD TAMBRIN SHAH

Member

JAMIL BIN HJ AHMAD

Member

NUL HAKIM BIN HJ ADANAN

Member

AWG KANI BIN SAPIAN

Member

HJ KARIM BIN HJ AHMAD

Other

ALIHANAFIAH BIN HJ HALIM

Other