LG Presents WBSC Women’s Baseball World Cup 2016

@wbsc   #WomensBaseball 03/09/2016 - 11/09/2016 Gijang City (KOR) LG Presents WBSC Women’s Baseball World Cup 2016 Payoff

JPN

Roster

# Player
POS
B/T
HT
WT
DOB
P
L/L
159
48
1995-11-05
C
R/R
179
105
1990-08-22
IF
L/R
158
50
1991-02-12
C
R/R
166
57
1996-07-18
IF
R/R
155
54
1995-11-23
IF
R/R
158
80
1991-04-16
IF
R/R
170
66
1989-05-12
IF
R/R
154
50
1996-06-09
IF
R/R
168
69
1977-09-20
OF
L/L
160
51
1992-03-11
OF
R/R
156
58
1995-07-18
IF
R/R
157
57
1991-10-24
P
L/L
165
69
1996-01-26
P
R/R
166
66
1989-12-21
P
R/R
168
63
1998-05-08
OF
R/R
160
57
1982-11-09
IF
R/R
155
50
1996-11-29
P
R/R
163
55
1996-06-13
C
R/R
165
56
1992-11-25
P
L/L
158
58
1993-08-12

Coaches & staff

# Name
POS
- OKURA Koichi
Manager
- NAKASHIMA Risa
Coach
- SHIMIZU Minoru
Coach
- HAMAMOTO Mitsuharu
Staff
- HASEGAWA Kazuo
Staff
- MATSUMOTO Kei
Staff
- SUMIDA Daisuke
Staff
- TSUSHI Koichi
Staff
- YAMADA Hiroko
Staff
Print roster