XII Jr. Women's Softball World Championship 2017

@wbsc   #2017JWWC 24/07/2017 - 30/07/2017 Clearwater (USA)
日本贏得亞洲女青壘球冠軍,取得2019世界棒壘總會世錦賽資格

日本贏得亞洲女青壘球冠軍,取得2019世界棒壘總會世錦賽資格

18/05/2018

亞洲女青壘球錦標賽在菲律賓開打

亞洲女青壘球錦標賽在菲律賓開打

12/05/2018

世界棒壘總會開啟全新"壘球世界盃"旗艦品牌

世界棒壘總會開啟全新"壘球世界盃"旗艦品牌

01/02/2018

世界棒壘總會秘書長Beng Choo Low繁忙於在馬尼拉的會議之間

世界棒壘總會秘書長Beng Choo Low繁忙於在馬尼拉的會議之間

07/12/2017

更多新聞

最後排名

#
球隊
W-L
1
9-0
2
8-2
3
7-2

最佳

1
.750
2
.690
3
.625
4
.600
5
.600
6
.583
7
.571
8
.571
9
.565
10
.563
1
14
2
12
4
10
5
JIN Ju I - KOR
10
6
10
7
9
8
9
9
9
10
9
1
6
2
3
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
1
30
2
12
3
10
4
HO Yi-Fan - TPE
10
5
10
7
9
8
9
9
9
10
9
1
6
2
5
4
4
5
4
6
4
8
4
9
4
10
4
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
HOP Lisa - NED
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.42
10
0.60
1
4
2
4
3
3
5
3
6
3
7
3
9
3
10
3
2
1
3
1
4
1
5
1
7
1
8
1
9
1
10
1
1
31
2
30
5
27
6
27
7
27
9
23
10
23