Tournois

Mois Événement Date de début Date de fin
Mars World Baseball Classic 2023 08/03/2023 21/03/2023
Avril U-23 Men's Softball World Cup 2023 15/04/2023 23/04/2023
Juin Olympic Esports Series 2023 22/06/2023 25/06/2023
Juillet XVII Women's Softball World Cup 2023 - Group A 11/07/2023 15/07/2023
Juillet XVII Women's Softball World Cup 2023 - Group B 18/07/2023 22/07/2023
Juillet XVII Women's Softball World Cup 2023 - Group C 22/07/2023 26/07/2023
Juillet VII U-12 Baseball World Cup 2023 28/07/2023 06/08/2023
Août IX Women's Baseball World Cup 2023 - Group A 08/08/2023 13/08/2023
Septembre IX Women's Baseball World Cup 2023 - Group B 13/09/2023 18/09/2023
Octobre U-15 Women's Softball World Cup 2023 21/10/2023 29/10/2023
Novembre XIV U-18 Men's Softball World Cup 2023 11/11/2023 19/11/2023
Événement
World Baseball Classic 2023
08/03/2023 - 21/03/2023
U-23 Men's Softball World Cup 2023
15/04/2023 - 23/04/2023
Olympic Esports Series 2023
22/06/2023 - 25/06/2023
XVII Women's Softball World Cup 2023 - Group A
11/07/2023 - 15/07/2023
XVII Women's Softball World Cup 2023 - Group B
18/07/2023 - 22/07/2023
XVII Women's Softball World Cup 2023 - Group C
22/07/2023 - 26/07/2023
VII U-12 Baseball World Cup 2023
28/07/2023 - 06/08/2023
IX Women's Baseball World Cup 2023 - Group A
08/08/2023 - 13/08/2023
IX Women's Baseball World Cup 2023 - Group B
13/09/2023 - 18/09/2023
U-15 Women's Softball World Cup 2023
21/10/2023 - 29/10/2023
XIV U-18 Men's Softball World Cup 2023
11/11/2023 - 19/11/2023
Date(s) à confirmer